ระบบการดูแลสุขภาพที่ดีคืออะไร

ระบบการดูแลสุขภาพที่ดีคืออะไร

หลายคนมักตั้งคำถามว่า ระบบสุขภาพคืออะไร แล้วอะไรดีที่สุดสำหรับสุขภาพ

เป็นเรื่องยากที่คนส่วนใหญ่นั้น จะเข้าใจว่า ระบบสุขภาพคืออะไร หลายคนมีประสบการณ์เพียงแค่คิดว่าต้องไปซื้อประกันสุขภาพหรือไปหาหมอเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย ในขณะที่หลายๆ คนก็ไม่เคยซื้อประกันเลยและไม่เคยบงไปหาหมอเลยสักครั้ง เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน ระยะทางชริง ๆ แล้วระบบสุขภาพนั้นมีอีกมากมาย ซึ่งเป็นวิธีที่ประเทศจะต้องจัดระเบียบประชาชนเพื่อปกป้อง และเติมเต็มสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศทุกคน รวมไปถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขและบริการด้านการแพทย์ ซึ่งการบริการเหล่านี้สามารถรู้และเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่นการเฝ้าระวังภาวะที่มีการแพร่กระจายโรคโควิด ในประเทศไทย มีการแพร่หลายไปถึงขั้นไหนแล้ว มีการรายงานการเฝ้าระวัง และรับรายงานเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคโควิด หรือแม้กระทั่วโรคอื่น ๆ อีกด้วย ดูไปถึงความถี่ของโรคเพื่อแจ้งเตือนถึงการระบาดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะต้องเป็นการบริการด้านสาธารณะสุขที่ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนอย่างใกล้ชิด และต้องใส่ใจ ก็จะทำให้มีระบบการป้องกันโรคโควิดได้อย่างดี และมีมาตรการที่เข้มขึ้น

ประชาชน ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างตะหนักถึงการบริการทางการแพทย์ชุมชน ประชนชาต้องการได้รับความรู้ในการด้านการดูและสุขภาพ การป้องกันโรคที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากการศึกษา ได้รับความรู้ด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง การป้องกันอย่างถูกต้อง การตั้งครรภ์ของเด็กผู้หญิงที่อายุยังน้อยจะลดอัตราการมีบุตร เนื่องจากมีความรู้และรู้จักการป้องกันมากขึ้น และหลักจากมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ก็ควรมีความรู้ที่จะต้องไปตรวจรักษาโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ เป็นต้น หรืออีก 1 ตัวอย่าง อย่างเช่นปัจจุบันนี้ โรคโควิด 19 กำลังเป็นที่ระบาดกันทั่วโลก ตั้งแต่ต้นปี 2020 มาจนถึงปลายปี 2020 ก็ยังระบาดหนัก ยังไม่สามารถหยุดโรคนี้ได้ ดังนั้นประชนชน ชาวบ้านควรมีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันโรคโควิดก่อน กระทรวงสาธารณะสุข จะต้องให้ความสำคัญ ด้านการให้ข้อมูลกับประชาชน ทั้งที่อยู่ใกล้และไกล ให้ทั่วถึงมากที่สุด เพื่อป้องกันการรับเชื้อโรค และหยุดยั้งโรคโควิด 19

และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นก้าวไกลไปอย่างมากแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข จะมีจำนวนน้อย เราสามารถจัดสรรปัญหาเหล้านี้ด้วยการถ่ายถอดสด ทำการบอกข่าวสารผ่านทางทีวี ช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงประชนชนได้ง่าย แต่ถ้าเป็นประชนชนที่อยู่ไกลมาก ๆ การสื่อสาร ข่าวสารเข้าไม่ถึง อันนี้เจ้าหน้าที่จะต้องลงไปช่วยเหลือ ให้ความรู้ถึงพื้นที่

ระบบสุขภาพที่ดีคืออะไร คือระบบการจัดการที่จัดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าประชนชน ชาวบ้านทุกคนสามารถเข้าถึงมาตรฐาน การดูแลสูงสุดได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถ 1 หมู่บ้าน 1 ตำบล อาจจะมี 1 สถานีอนามัยที่ให้การดูและเชิงป้องกัน การดูแลสุขภาพเบื้องต้น ชาวบ้านก็จะมีความรู้ในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น คนไข้ผู้ป่วยก็จะลดลงเนื่องจากเขามีความรู้เบื้องต้น ดูแลตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้เบื้องต้น ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยในสถานการณ์แบบนี้ ป้องกันตนเอง ไม่แพร่เชื้อโรค รักษาความสะอาดอยู่เสมอ